Tenhults IF är en Kvalitetsklubb

Tenhults IF är Smålands FF:s tredje förening att bli en Kvalitetsklubb. Stort grattis!

Arbetet med att bli en kvalitetsklubb inleddes med en enkätundersökning i föreingen under 2022. De har sedan, tillsammans med ett antal ledare i föreningen, suttit ner och arbetat igenom de olika fokusområdena och laddat upp alla dokument och bevis i klubbverktyget.  

Föreningen tycker att processen med Kvalitetsklubb har varit en mycket bra hjälp att strukturera upp verksamheten där alla delar kan kopplas mycket bättre till varandra, både visuellt och praktiskt.

- Detta skapar en bättre grund för det långsiktiga arbetet med att höja kvalitén i det vi gör, både sportsligt, engagemangsmässigt med fler spelare och ledare samt strukturmässigt. Mycket av det som är med i processen har vi haft tillgång till vilket gjort att första arbetet var att dokumenterade ner hur vi gör idag, det som många gånger fanns i huvudet på folk, säger Tenhults IF:s ordförande Mattias Fejes.

- De delar där vi fått lägga mer processtid på har varit spelarutbildningsplanen, vilket vi inte hade tidigare. Vidare arbetet kring delaktighet där vi skapat en ungdomsgrupp med representanter från alla ungdomslag och även trygghetscoacher som vi instiftat, fortsätter Mattias Fejes.

Resultaten från enkätsvaren visar att Tenhults IF en välmående förening där alla är välkomna, alla behandlas lika och att tränarna motiverar barnen till att utvecklas och att det är okej att misslyckas. Detta beror stor del på att de utbildar sina ledare och alltid har en ledare på varje 5-6 barn. 

- Tenhults IF ligger i framkant kring många områden och de strävar hela tiden efter att utvecklas och vara en modern förening. Allt från anläggningsutvecklingen de senaste åren (t.ex. solceller, padelbanor, konstgräs, modernisera klubbstuga), till Kabecupen, sommarlovsaktiviteter, olika ledarutbildningar som de genomför, arbetet med trygghetscoacher och Heja fotboll och att föreningen bjuder med aktiva och ledare på både landskamper och allsvensk fotboll är några goda exempel på detta, säger David Lindberg från RF-SISU Småland. 

Ett stort grattis till Tenhults IF! Det ska bli kul att få fortsätta följa och stötta er i resan framåt som en Kvalitetsklubb.