Projektstöd IF för barn- och ungdomsfotboll

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet, 7-25 år. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline.

Under perioden 2024-2025 kan er föreningen ansöka om bidrag inom tre områden:

  • Jämställdhet och mångfald
  • Starkare föreningar
  • Tränarutbildningar

Ansökningarna kan skickas in från och med 1 februari 2024 och nytt för denna period är att föreningen måste återrappotera en månad efter avslutat projekt/utbildning. Annars kan man inte söka nya projektmedel. 

Via länken hittar ni mer information kring de tre områderna samt hur ni söker bidrag.

Kontakt Projektstöd IF