Årets förening 2023 - IK Tord

Smålands Fotbollförbund presenterar nu vinnaren av årets barn- och ungdomsförening i Småland 2023.

Vi gratulerar IK Tord från Jönköping som vinner årets barn- och ungdomsförening 2023! Föreningen har under de senaste åren haft en ökad tillväxt på såväl ungdomsspelare som ungdomsledare. Genom både fotbollsskola och framgångsrikt rekryteringsarbete har IK Tord snabbt vuxit sig ännu starkare och byggt upp en välfungerande organisation. Läs hela nomineringen nedan. 

IK Tord

Sedan början av 2022 har en resa påbörjats för att bygga upp en stabilitet och tillväxt för framtiden. I början av 2022 bestod ungdomsverksamheten av ett 100-tal spelare och ett 20-tal ledare. En ungdomskommitté bildades för att lyfta ungdomsverksamheten, och under 2023 har tillväxten fortsatt. I början av 2023 fanns det cirka 200 barn och ungdomar i föreningen och cirka 50 ledare. I slutet av 2023 har antalet spelare ökat till över 300 och antalet ledare vuxit till över 70. Hela 35 (!) ledare har rekryterats under året, vilket borde vara någon form av rekord. En nyckel i tillväxten har varit organisationen och utvecklingen av fotbollsskolan, där 5-6-åringar bjuds in från förskolorna på öster i Jönköping för att spela fotboll en gång per vecka på Rosenlunds IP. Genom en riktad och stark marknadsföring, framgångsrikt rekryteringsarbete bland föräldrar och en förbättrad organisation runt fotbollsskolan med färdiga upplägg och övningar att utgå ifrån, har fotbollsskolan blivit en populär aktivitet i närområdet som lockat närmare 100 barn under 2023.

Under 2023 har även ett flertal nya gemensamma arrangemang genomförts i klubben för att stärka gemenskapen och göra föreningen till ett 
positivt sammanhang där både barn och vuxna vill vara. Tillsammans med RF-SISU Småland förstärktes värdegrundsarbetet genom en gemensam ledarutbildning i april på temat ”Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna” med polisen Patrick Torneus och ett 30-tal deltagare från olika föreningar och idrotter. En ny cup såg också dagens ljus när IK Tord arrangerade Tord-cupen i början av oktober för 10-12-åringar.

Vi skickar ett stort grattis till IK Tord!