Smålands FF:s årsmöte 2024 är genomfört

Torsdagen den 7 mars genomfördes Smålands Fotbollförbunds 113:e årsmöte fysiskt i på Elite Stadshotellet i Växjö.

Sammanlagt deltog närmare 60 personer från 27 småländska fotbollsföreningar.

Kvällen inleddes med utdelning av förtjänsttecken och att uppmärksamma jubilarer. När årsmötet senare inleddes gjordes det med en summering av verksamhetsåret 2023 av Smålands Fotbollförbunds ordförande Christer Gustafsson. Svenska Fotbollförbundets förste vice ordförande Bert Andersson valdes till ordförande för årsmötet och Smålands Fotbollförbunds nytillträdde distriktschef Conny Nilsson till sekreterare.

Viktiga punkter från kvällen

Årsmötet beslutade att välja Christer Gustafsson till Distriktsordförande, tillika ordförande i Distriktsstyrelsen, till och med årsmötet 2025. 

Tre ledamöter valdes in för en tid av två år: 

 • Stefan Brandstedt
 • Claes Moberg
 • Peter Stefansson

Val av ordförande och ledamöter i Disciplinnämnden:

 • Jan Andersson ordförande av Disciplinnämnden till och med årsmötet 2025
 • Emil Elofsson och Joachim Lantz till ledamöter av Disciplinnämnden till och med årsmötet 2026

Val av revisorer bredvid lekmannarevisorer för en tid av ett år:

 • Oskar Rosenkvist, revisor
 • Aron Bohlin, lekmannarevisor
 •  Peter Junhem, lekmannarevisor

Val av valberedning för en tid av ett år:

 • Ola Rydén, ordf
 • Jörgen Folesson
 • Siobhan Macaulay
 •  Johanna Nilsson

Val av ordinarie ledamot i Svenska FF:s representantskap jämte personlig suppleant valdes Stefan Brandstedt med personlig suppleant Peter Stefansson.

Årsmötet avslutades med att Distriktsordförande Christer Gustafsson tackade Bert Andersson för sin insats som dagens mötesordförande och för förtroendet att leda Smålands Fotbollsförbund under kommande år.

Kvällen avrundades med en spännande paneldebatt mellan sex småländska fotbollsprofiler. Smålands Fotbollförbund tackar samtliga som medverkade!