Ungdomsledarträffar 2024

Nu har vi genomfört årets ungdomsledarträffar och vi börjar bli redo för en ny fotbollssäsong!

Totalt var det ca 140 uppkopplade enheter på årets träffar och några satt flera tillsammans - Tänk att vi tillsammans kan göra stor skillnad om vi alla hjälps åt att sprida glädje runt fotbollsplanen för att skapa ett bra matchklimat för våra barn- och ungdomar.  

Nedan hittar ni materialet som vi gick igenom under kvällarna och på flera ställen länkas bilder vidare till sidor med mer information inom berört område.