Heja Fotboll - för ett bättre matchklimat på fotbollsmatcher

Ett bra matchklimat runt samtliga fotbollsmatcher i Småland ska vara en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten annan ut. Med ”Heja Fotboll” finns material och stöd för att utveckla matchklimatet till det bättre. Vi har träffat Gripenbergs BK som arbetat med satsningen sedan tre år tillbaka – och som upplever en förbättring kring matchklimatet.

”Heja Fotboll” introducerades 2017 som en satsning från Smålands Fotbollförbund för att skapa ett bättre matchklimat bland spelare, ledare, domare och publik på samtliga fotbollsmatcher i distriktet. Bland annat handlar det om att ha en matchvärd på matcherna för att främja ett gott matchklimat.  

– Matchvärden finns med på hemmamatcherna och berättar om ”Heja Fotboll” och hur man ska bete sig på och vid sidan om fotbollsplanen. Strax innan match samlar matchvärden spelare, ledare och domare framför publiken för att välkomna alla och läsa upp förhållningsreglerna som är framtagna. Under matchen ser personen till att samtliga sköter sig och är beredd att agera om det skulle urarta på något sätt, berättar Ellen Strand, ansvarig för ”Heja Fotboll” hos Smålands Fotbollförbund.

För att följa upp arbetet finns även matchkort med en QR-kod som skannas för att svara på hur matchklimatet varit. Hur var stämningen på matchen? Hur betedde sig ledare, spelare och publik? Formuläret hjälper till att samla in information om matchklimatet i distriktet. Skulle det framkomma avvikelser och händelser agerar Smålands Fotbollförbund direkt.

Omfattande satsning hos Gripenbergs BK

En förening som arbetar bra med ”Heja Fotboll” och som är duktiga med att rapportera från deras matcher är Gripenbergs BK i Tranås kommun. För två år sedan vann de pris för att ha skickat in flest utvärderingar från deras hemmamatcher.

Frida Wass Ribbefors är ungdomsansvarig i föreningen – och ansvarar även för satsningen med ”Heja Fotboll”. Det var under en digital ungdomsträff för tre år sedan som hon hörde talas om det för första gången.  

– Det var en obligatorisk ungdomsträff för samtliga föreningar i Småland för ett par år sedan där vi fick veta mer om ”Heja Fotboll”. Jag kände direkt att det var en självklarhet att vår förening skulle jobba med det.

När Frida blev varse om satsningen hade föreningen bara två lag på ungdomssidan, ett flick- och pojklag. Bägge lagen blev testpiloter för ”Heja Fotboll”. Sedan dess har ungdomssidan och ”Heja Fotboll” bara växt – och idag är den implementerad hos samtliga barn- och ungdomslag i föreningen. På alla hemmamatcher som spelas för lagen kan man hitta en person iklädd en rosa väst med ”Matchvärd” på ryggen.

Foto: Matchvärden ser till att klimatet på matcherna är bra. 

Inför varje säsong går Frida på ett föräldramöte igenom vad ”Heja Fotboll” innebär och varför det är viktigt att arbeta med. 

– Vi har en rullande lista på föräldrar som hjälper till i kiosken och som matchvärdar under säsongens hemmamatcher. Det blir ungefär 1–2 gånger per år de behöver ställa upp, och det har fungerat jättebra, berättar Frida.

Ska bli en naturlig del av verksamheten

”Heja Fotboll” är indelat i tre spår där arbetet med en matchvärd är en del. De andra delarna handlar om att arbeta på ännu bredare front för ett bättre klimat hos samtliga i föreningen. Ett arbete som Frida redan har börjat med. I dag pryds alla omklädningsrum med skyltar av ”Heja Fotboll” och i föreningslokalen är skylten det första man ser när man kliver in.

Foto: Skylten "Heja Fotboll" är synlig när man kommer in i föreningslokalen hos Gripenbergs BK.

– På föräldramötena pratar vi även om hur föräldrarna ska bete sig, så vi arbetar brett i hela föreningen för att det ska bli en del av verksamheten. Även barnen är medvetna om arbetet och vi har varit tydliga med att beter man sig dåligt är det bara att kliva av planen. Det ska vara en självklarhet.

– Jag tycker barnen är medvetna på ett helt annat sätt än innan om vad som är viktigt. Det handlar inte bara om att man ska göra mål utan att man ska bete sig bra och vara snäll mot både motståndare och domare.

Positiv respons från olika håll

Frida berättar att arbetet enbart fått positiv respons – inte bara inom föreningen utan även från besökande lag.

– Vi har fått mycket positiva kommentarer från andra föreningar att det är så trevligt att komma hit. Det blir en god stämning på våra matcher med en matchvärd. Många lag inspireras av arbetet med ”Heja Fotboll” och vill ta med sig det vidare till deras föreningar.

Frida hoppas att fler småländska fotbollsföreningar tar efter och börjar arbeta med ”Heja Fotboll”.

– Det finns bra grundmaterial från Smålands Fotbollförbund, så det är egentligen bara att våga testa. Rådfråga vid hjälp. Är det så att man inte vill göra alla punkter kanske man kan gör ett par stycken och anpassa efter sin egen förening, avslutar Frida.