IF Hebes barn-och ungdomssektion blomstrar igen

När många fotbollsföreningar hade det tufft under pandemin ökade IF Hebes barn- och ungdomssektion markant. Av 90 skolelever i Silverdalen spelar cirka 70 föreningsdriven fotboll i föreningen.

IF Hebe i Silverdalen/Lönneberga, Hultfreds kommun, är en av många landsbygdsföreningar i Småland. En landsbygdsförening är en idrottsförening som har sin verksamhet ute på landsbygden - och där är är det ofta andra förutsättningar än för föreningar i en större ort. Silverdalen/Lönneberga har ett invånarantal på runt 800 personer och då kan vara svårt att hitta barn som vill och kan spela fotboll. Med närhet till de bägge större orterna, Vimmerby och Hultsfred, är det dessutom lätt att många i närliggande byar hellre pendlar in till större orter, än till en mindre som Silverdalen/Lönneberga.

När pandemin slog till 2020 fick många föreningar pausa verksamheten. När verksamheten väl kom i gång igen visade det sig att många medlemmar, främst barn, hittat andra idrotter eller till och med slutat. Men det finns undantag.

IF Hebe är ett sådant. När pandemin var över ökade barn- och ungdomsverksamheten och senaste åren visar positiva resultat i antal aktiva.

Skolan – en viktig del av framgången

Vad som gett goda resultat är samarbetet med Silverdalens skola. Där går i dag cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Av dem spelar runt 70 fotboll i IF Hebe. Jan, Janne, Johansson är ordförande i föreningen och var till en början drivande i att få i gång ungdomsverksamheten igen. 

– Skolan har varit och är fortfarande en stor hjälp för oss. Vi behöver vara där barnen är och därför har vi frågat dem om vi bland annat får dela ut lappar om föreningen på skolan. Det har aldrig varit några problem.

Foto: Ordförande Janne Johansson med Silvervallen i bakgrunden.

I takt med att föreningen växt, är det senare ledarna själva som varit drivande i satsningen. Flera ledare varit på skolan och berättat om föreningen. Via skolan har de lyckats få barn i byarna omkring att spela fotboll i IF Hebe, och inte i en annan förening i de större, närliggande orterna. 

En annan fördel tror Janne handlar om barnens närhet till fotbollsplanen. Från skolan till idrottsplatsen i Silverdalen är det inte mer än 500 meter gångavstånd. Skolan har ibland idrottslektioner på idrottsplatsen, vilket skapar igenkänning för barnen.

– De vill självklart också att barnen har aktiviteter på fritiden och att de rör på sig. Det är något som vi har gemensamt, vi vill alla barnens bästa. 

Arbeta utifrån de olika förutsättningar som finns

Idag består föreningen av fem barn-och ungdomslag. Från de allra yngsta i Boll-lek, till det äldsta pojklaget där spelarna är födda 2010. Men lagen skiljer sig markant, inte bara i ålder. I de yngre lagen tränar tjejer och killar tillsammans för att få ihop till ett lag.

– Man måste jobba utifrån de förutsättningar man har. Vi är en förening på landsbygden som inte har nog med barn som fyller en ålderskull. Då behöver vi tänka annorlunda för att få in de barn som vill spela fotboll.

För ett par år sedan kunde de åka med 8–9 personer till en seriematch. Sårbart om någon spelare blir sjuk, skadad eller inte kan fullfölja matchen. I dag ser det annorlunda ut och föreningen kan, när det krisar, plocka in några äldre spelare för att få ihop till ett lag. Men det är inte ofta det händer.

Kravlöshet skapar långsiktighet

En annan viktig del i att ungdomssektionen ökar är att det är kravlöst – både för ledare och barn.  

– Vi har inte forcerat fram något. Ett exempel är med seriespel. Tjejerna i F12 fick under första året bestämma att de enbart ville träna, och i år är de anmälda till seriespel och känner sig mogna för det.

Foto: F12 spelar idag i seriespel - och vann sin första match någonsin i slutet av maj!

– Man måste ta det lugnt och inte tvinga fram något. Vill man inte spela match, fortsätt att träna. Föreningen går förhoppningsvis inte omkull för det, men då fortsätter i alla fall barnen.

Detsamma gäller ledarna. Faktum är att föreningen trots en stor ökning bland aktiva barn, också har en stor ledartillgång. Många av dem är kvinnor. Ledarsidan växer hela tiden, och föreningen har som mål att ha minst tre ledare per lag. 

– Flera av ledarna har barn och de räcker till en början att de vet hur man har hand om barn. Vidare har några av dem gått ledarutbildningar genom Smålands FF som varit fantastiska och gett dem nästa steg i utvecklingen.

Foto: Sex stycken ledare i IF Hebe.

När vi summerar samtalet och varför föreningen egentligen lyckats är det en punkt som sticker ut. Tålamod.

– Tålamod är nog det vi förlitat oss på mest de här åren. Det får ta den tid det tar att bygga upp en stark barn- och ungdomsverksamhet. Man har igen det i slutändan, avslutar Janne.

2026 fyller IF Hebe 100 år. Ser föreningen ut som den gör i dag, har Janne all anledning till att vara nöjd.  

IF Hebes tips till andra föreningar:

  • Samarbeta med närliggande skola och skapa en bra kontakt med dem
  • Utgå från de olika förutsättningar som finns
  • Låt det vara kravlöst – låt barnen välja hur de vill att det ska se ut 
  • Ställ inga höga krav på ledarna till en början
  • Samarbeta med närliggande föreningar om man inte får ihop det
  • Ha tålamod - man bygger inte en barn- och ungdomssektion på en dag