SmFF:s organisation

Här presenteras Smålands Fotbollförbunds organisation. Under respektive flik ser du personerna förbundets i kommittéer.

Uppdaterad efter beslut av styrelsen den 24 mars 2023. 

Kommittén leder och samordnar anläggningsverksamheten i förbundet varvid det särskilt åligger kommittén att ansvara för: 

 • Utbildningar inom skötsel av anläggningar och grönytor.
 • Bevaka, utveckla och stötta anläggningstillgången.
 • Dialog och träffar med anläggningsaktörer.
 • Energi- och miljöfrågor inom anläggningsområdet.

Thomas Franzén, Eneryda
Ordförande
070-5365431
thomas.franzen52@outlook.com

Ylva Millback, Jönköping
Sekreterare
076-1198199  
millbackylva1@gmail.com

Ulf Petersson, Tingsryd
072-6443307
ulf.petersson@rfsisu.se

Ola Rydén, Växjö
070-1900690
ola.ryden@svenskelitfotboll.se

Per-Ola Johansson, Nybro
076-1360075  
Per-Ola.Johansson@kalmar.se  

Jan Andersson, Tenhult
Ordförande

Emil Elofsson, Vena

Sven Johannesson, Växjö

Joakim Lantz, Kalmar

Magnus Appelberg, Jönköping
Sekreterare, ej vald på årsmötet

Kommittén leder och samordnar domarverksamheten i Småland varvid det särskilt åligger kommittén att ansvara för:

 • Tolkning av spelregler och tävlingsbestämmelser
 • Rekrytering och utbildning av nya domare och befintliga domare
 • Behörighetsklassificering och tillsättning av domare och domarinstruktörer
 • Dialog och samarbete med domarklubbar och övriga samarbetsaktörer

Peter Stefansson, Jönköping
Ordförande
070-6236174
peter.stefansson@orionpharma.com

Henrik Johansson, Hult
Ansvarsområde: Utbildningssamordnare
070-3603474
henrik.johansson76@outlook.com

Marco Vujic, Markaryd
Ansvarsområde: Gruppledare coacher, C4
070-2868443
mackan1965@outlook.com

Pontus Adolfsson, Ålem
Ansvarsområde: Observatörssamordnare
070-2240283
pontus.adolfsson.alem@gmail.com

Henrik Nilsson, Färjestaden
070-3990771
capelgini@gmail.com

Magnus Appelberg, Jönköping
Ansvarsområde: Kommittésekreterare, kansli, rekrytering
036-345454
magnus.appelberg@svenskfotboll.se

Kommittén leder och samordnar föreningsverksamheten i förbundet varvid det särskilt åligger kommittén att ansvara för: 

 • Utveckla och stödja demokrati- och föreningskunskap.
 • Påverkansarbete i samhällsfrågor, såsom politik, trygghet och hållbarhet.
 • Kommunikation och dialog med förtroendevalda i medlemsföreningarna.

Anette Ellefsen, Jönköping

Ordförande
076-2857141
anette.ellefsen@rfsisu.se

Nico Eremidis, Värnamo

072-5611002
nico@ljungbyif.nu

Ulf Petersson, Tingsryd
072-6443307
ulf.petersson@rfsisu.se

Therese Möllevi, Färjestaden
070-4505440
therese.mollevi@rfsisu.se

Siobhan Ashley Macaulay, Lammhult
076-0449909
siobhan.ashley.m1984@gmail.com

Ellen Strand, Jönköping
Sekreterare
036-345450
ellen.strand@svenskfotboll.se

Projektstödsgrupp

Christer Gustafsson, Bankeryd
Ordförande
036-368803
christer@resek.se

Agneta Jäverskog, Färjestaden
070-9415782
agnetajaverskog@gmail.com

Conny Nilsson, Jönköping
036-345453
conny.nilsson@svenskfotboll.se

Ellen Strand, Jönköping
Sekreterare
036-345450
ellen.strand@svenskfotboll.se

Kommittén leder och samordnar tävlingsverksamheten i förbundet varvid det särskilt åligger kommittén att ansvara för: 

 • Utveckla och underhålla tävlingsbestämmelser och föreskrifter, samt representationsbestämmelser.
 • Administrera seriesammansättningar och spelordningsfrågor.
 • Agerar tävlingsstyrelse för distriktets tävlingar, samt handläggning av tävlingsärenden.

Stefan Brandstedt, Orrefors
Ordförande
076-8433872
stefan.brandstedt@gmail.com

Johanna Nilsson, Köpingsvik
070-4815425
johannani@hotmail.com

Mats Engelholm, Eksjö
070-3575837
mats.engelholm@eksjo.se

Bennerth Jonsson, Värnamo
073-8217642
bennerthjonsson54@gmail.com

Frida Wass Ribbefors, Tranås
073-8192668
fridawr.forening@gmail.com

Sven Andersson, Liatorp
070-3990829
sven.andersson@vida.se

Hampus Haglund, Jönköping
Sekreterare
036-345452
hampus.haglund@svenskfotboll.se

Mats Larlind, Huskvarna
Sekreterare
036-345447
mats.larlind@svenskfotboll.se

Adjungerad vid behov: Patric Ericsson, Huskvarna

Futsal

Eduardo Portocarrero Linares
Ledamot
FCRInternacional@gmail.com

Arben Sula
Ledamot
arbenzula@gmail.com  

Elis Krgic
Ledamot, futsalansvarig
elis.krvgic@svenskfotboll.se 

Kommittén leder och samordnar utbildningsverksamheten i förbundet varvid det särskilt åligger kommittén att ansvara för: 

 • Utveckling och administration av tränarutbildningar.
 • Stöttning av utbildningsinsatser för spelare i föreningarna.
 • Bedriva distriktslagsverksamhet, samt tillhörande lägerverksamhet.
 • Samarbeta med forskningsinstitut/universitet, samt skolfrågor.

Henrick Johnson, Växjö
Ordförande
070-4133509
henrick.johnson@gmail.com

Andreas Sandqvist, Huskvarna
andreas_sandqvist@hotmail.com

Camilla Strömberg, Växjö
073-1509544
camilla.stromberg@lnu.se

Festim Pasho, Kalmar
076-7212110
festim@kalmarff.se

Jenny Wirell, Liatorp
0708711685
jenny@wirell.se

Linda Bengtsson, Jönköping
076-8697960
linda.bengtsson2@rfsisu.se

Pontus Dorch
Sekreterare 
036-345448
pontus.dorch@svenskfotboll.se

 

Ola Rydén, Växjö
Ordförande
070-1900690
ola.ryden@svenskelitfotboll.se

Johanna Nilsson, Köpingsvik
070-4815425
johannani@hotmail.com

Jörgen Folkesson, Torsås
070-8402677
jorgenfolkesson@hotmail.com

Siobhan Macaulay, Lammhult
076-0449909
siobhan.ashley.m1984@gmail.com