Dispenser i ungdomsfotbollen

Alla dispensansökningar för barn- och ungdom sker numera via webben.

Smålands Fotbollförbunds representantskapsmöte 5 februari 2023 beslutade att införa nya dispensregler. Detta är vad som gäller från 2023:

För föreningar med fler än tre lag anmälda till seriespel
Antalet överåriga spelare (ett år äldre) som får användas är två.

För föreningar med tre lag anmälda till seriespel (3 pojklag/3 flicklag)
Antalet överåriga spelare (ett år äldre) som får användas är två. Om matchtruppen innehåller tre eller fler underåriga utökas dispensen med ytterligare en överårig, totalt antal överåriga spelare som tillåts
blir då tre (ett år äldre).

För föreningar med ett-två lag anmälda till seriespel (1-2 pojklag/1-2 flicklag)
Antalet överåriga spelare (ett år äldre) som får användas är tre. Om matchtruppen innehåller tre eller fler underåriga utökas dispensen med ytterligare en överårig, totalt antal överåriga spelare som tillåts
blir då fyra (ett år äldre).


Med antalet lag ”anmälda till seriespel” menas det antalet lag föreningen har anmält i en könstillhörighet. Man kan exempelvis ha 7 pojklag och inte vara berättigad till dispens på pojksidan, men endast ha ett 1–2 lag anmält
på flicksidan och därmed få utökad dispens för sina flicklag.


Tillägg
Stark rekommendation till ansvariga ledare är att inte alla överåriga deltar på planen samtidigt.


Utöver dessa regler kan dispens sökas för psykiska/fysiska/sociala skäl. Ansökan bör då alltid följas av intyg från sjukvårds- /skolpersonal. Alternativt om man har en enstaka spelare som är två år äldre går det också bra att skicka in en separat dispensansökan nedan:

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan - spel med extra överårig

Ingen fil vald

Den förening som söker är den spelaren INTE tillhör i Fogis utan som man önskar spelaren får spela i utöver sin ordinarie förening.

"Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin"

Detta står i Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2021. Så innan ni ansöker - tänk efter kring huruvida er ansökan lever upp till de krav på särskilda skäl eller dubbel bosättning. Gällande dubbel bosättning tas även avståndet mellan bostad och förening in i bedömningen.

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan - spel i två föreningar

Är föreningen där spelaren är registrerad införstådd med att denna ansökan görs och att en dispens skulle medföra att hen representerar en annan förening samtidigt som deras?

Spelåret fotboll indelas i tre spelterminer, omfattande perioderna:
1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober och 1 november – 28 februari.

En spelare som varit registrerad och representerat en förening under en speltermin får generellt inte byta förening under samma speltermin. Detta kan dock godkännas av Smålands Fotbollförbund om det finns särskilda skäl som gör det otänkbart att spelaren kan fortsätta i det lag hen tidigare representerat under spelterminen.Tänk på detta innan ni fyller i formuläret och motivera på vilken grund ni anser att spelaren bör få byta förening.

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan för flytt under pågående speltermin

Kontakt - dispenser barn- och ungdomsfotbollen