Dispenser barn- och ungdomsfotboll

Alla dispensansökningar för barn- och ungdom sker numera via webben.

Nu kan ni göra er dispensansökan direkt här på hemsidan. Välj den typ av dispens ni vill söka och fyll i webbformuläret för att skicka ansökan. Finns det några frågor finns kontaktuppgifter till kanslipersonal nedan.

Småland har en generell dispens för två överåriga spelare per match i ungdomsfotbollen.

Ytterligare dispens kan endast ges i yttersta undantagsfall. Exempel på dessa är:

  • Psykiska/fysiska/sociala skäl. Ansökan ska då alltid åtföljas av intyg från sjukvårds-/skolpersonal.
  • Om föreningen anmält ett eller max två lag till seriespel (2 pojklag/2 flicklag) eller om man behöver fyra åldersklasser eller fler för att få ihop till ett lag. Detta innebär också att man inte kan snurra runt på 4 eller fler överåriga.

Innan ni fyller i ansökan vill vi att ni ser över om ni tror att den dispensansökan ni gör uppfyller något av ovanstående kriterier. Annars kommer ansökan med största sannolikhet avslås.

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan - spel med extra överårig

Ingen fil vald

Den förening som söker är den spelaren INTE tillhör i Fogis utan som man önskar spelaren får spela i utöver sin ordinarie förening.

"Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin"

Detta står i Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2021. Så innan ni ansöker - tänk efter kring huruvida er ansökan lever upp till de krav på särskilda skäl eller dubbel bosättning. Gällande dubbel bosättning tas även avståndet mellan bostad och förening in i bedömningen.

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan - spel med extra överårig

Är föreningen där spelaren är registrerad införstådd med att denna ansökan görs och att en dispens skulle medföra att hen representerar en annan förening samtidigt som deras?

Spelåret fotboll indelas i tre spelterminer, omfattande perioderna:
1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober och 1 november – 28 februari.

En spelare som varit registrerad och representerat en förening under en speltermin får generellt inte byta förening under samma speltermin. Detta kan dock godkännas av Smålands Fotbollförbund om det finns särskilda skäl som gör det otänkbart att spelaren kan fortsätta i det lag hen tidigare representerat under spelterminen.Tänk på detta innan ni fyller i formuläret och motivera på vilken grund ni anser att spelaren bör få byta förening.

Tänk även på att en dispensansökan endast får skickas in av föreningen utsedd styrelseledamot. Annars är inte ansökan giltig.

Dispensansökan för flytt under pågående speltermin

Kontakt - dispenser barn- och ungdomsfotbollen