Dispenser barn- och ungdomsfotboll

Tidigare har all dispenshantering i Smålandsfotbollen skett via mail. Detta flyttar från och med 2021 till att enbart hanteras via nedanstående webbformulär.

I formuläret finns möjlighet att ansöka om flera olika typer av dispenser. Vi ber er att noga läsa igenom de instruktioner och riktlinjer som finns innan ansökan görs för att underlätta handläggningen. Tänk på att ansökan endast får göras av föreningen utsedd styrelseledamot eller ordförande.

Under 2021 kommer dispensärenden handläggas så snabbt som möjligt men med målsättningen att föreningar ska få beslut senast två veckor efter ansökan. Detta kan variera beroende på belastning.

Alla beslut kommer mailas ut till föreningens mailadress. Inga dispensbeslut kommer längre skickas via post.

Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotbollen hittar ni här. Där kan ni fördjupa er i vilka bestämmelser som ligger till grund för beslut som tas i dispensärenden.

Kontakt - dispenser barn- och ungdomsfotbollen