Ungdoms-DM

Distriktsmästerskapet för ungdomar 15 och 16 år flyttas framåt med anledning av coronapandemin.

På grund av att det i dagsläget finns riktlinjer som omöjliggör spel för alla förutom yrkesidrottslag så har SmFF valt att skjuta omgångarna i DM för ungdomar framåt.

Alla nya datum hittar ni i denna fil. Eftersom antalet lag och omgångar är olika beroende på åldersklass skiljer sig förändringarna från varandra. I vissa fall har en våromgång flyttats till hösten där det funnits möjlighet.

Notera att datumen som anges är sista möjliga datum för respektive omgång. Om riktlinjerna tillåter kan en match självklart läggas före datumet förutsatt att föreningarna är överens. 

När det gäller DM för de födda -06 justerar föreningarna själva matchtid och datum i Fogis. För de födda -05 inkommer föreningen med matchändringar till SmFF:s kansli, se kontakt nedan.