Cupsanktioner

På den här sidan hittar du all information om vad som gäller för cupsanktioner. På denna sida hittar du ansökningsformulär för sanktion och till höger vilka cuper som är sanktionerade.

Om ni som förening vill arrangera en turnering i Småland ska ni ansöka om tillstånd för detta hos oss på Smålands Fotbollförbund senast en (1) månad före turneringsgenomförandet.

Ans

I cupen deltar
Vilka spelformer spelas (flera kan kryssas i)
Vilka åldrar deltar i cupen
Ingen fil vald

Tävlingar inomhus ska genomföras med Futsals regelverk dock kan nedan uppräknade undantag tillåtas. Tävling som spelas inom dessa ramar benämns som Futsaltävling och vid dessa tävlingar kan vilket som helst eller alla av de följande undantagen från spelreglerna tillåtas samt att undantagen gäller såväl seniorer som ungdomar:

  • Tävlingar får besluta om valfri speltid. Tiden får vara både rullande eller effektiv. Utvisningstiden ska oavsett speltid alltid vara 2 minuter.
  • Tävlingar får tillåta följande regler för ackumulerade regelbrott. En frispark från yttre straffpunkten 10 meter utan mur erhålls vid:
    a) spel om 12–15 minuter/halvlek: fr.o.m. fjärde direkta frisparken
    b) spel om 16–19 minuter/halvlek: fr.o.m. femte direkta frisparken
    c) spel om max 20 minuter/halvlek: fr.o.m. sjätte direkta frisparken
  • Tävlingar får tillåta fritt antal avbytare.
  • Tävlingar får ta bort möjligheten att ta time-out. Om tävlingen tillåter time-out ska time-outen vara 60 sekunder.

Vad gäller barnfutsal (upp till 12 år)kan samma spelregler och undantag som ovan genomföras. På samma sätt som för barn- och ungdomsfotboll utomhus så behöver spelformerna för Futsal anpassas utifrån spelarnas ålder och utvecklingsnivå. Av denna anledning så tillåter Smålands FF cupsanktioner som går i linje med de nya spelformerna för spelare upp till 12 år.

Göteborgs FF har tagit fram ett häfte där man har delat in Futsal i 5 st olika spelformer, i häftet beskrivs det hur vi kan spela Futsal i olika åldrar med inriktning på barn och ungdom. Smålands FF tillåter spel utifrån detta häfte för barnfutsal (upp till 12 år), därefter gäller samma tävlingsbestämmelser som för seniorer. Göteborgs FF häfte om spelformer.

Tänk på att både en förening som arrangerar cup utan Smålands Fotbollförbunds sanktion och föreningar som deltar i cup utan sanktion bryter mot Tävlingsbestämmelserna 2 Kap 33 § och kan bestraffas.

Cuparrangör med enbart svenska lag

Svenska lag (oavsett serienivå, kön eller ålder) som anmält sig till internationell turnering utomlands ska meddela Smålands Fotbollförbund senast en månad före cupens första match. Meddelandet skickas direkt från föreningen till Smålands FF. Avgiftsfri. 

Träningsläger utomlands

Är ni på väg utomlands på träningsläger? Ni har väl inte glömt att se över lagförsäkringen?

För mer information ring Folksam Idrottsenheten, 08-772 80 00