Lagbesök

Nu kan vi erbjuda lagbesök även i futsal. Ett perfekt tillfälle om ni vill lära er mer om samt testa på futsal.

Ett lagbesök innehåller en kort teori som t.ex. regelgenomgång eller träningsplanering utifrån åldern som laget är i. Därefter genomförs ett praktikpass.