Matchändring

Alla ändringar som görs efter den 1 april debiteras med 200 kr, om matchändringen medför ett merarbete för domartillsättningen. Föreningen som orsakat matchändringen faktureras avgiften.
 

Matchändring

Matchändring begärd av