Matchändring

Alla ändringar som görs efter den 1 maj debiteras med 100 kr. För ändringar som görs mindre än 10 dagar innan utsatt speldag debiteras matchändringsavgift på 500 kr till den förening som begärt matchändringen enligt ovan.
 

Matchändring

Matchändring begärd av