Seriespel 2023 - senior

På den här sidan hittar du all information om seriespelet på seniorsidan under 2023.

Så här gör ni när er förening ska göra en matchändring i distriktets serier som döms av distriktsdomare! Div 4 Herr - P16 Herr samt Div 2 Dam - F16 Dam.

Matchändringsinformation för ändringar i Smålands distriktsserier

Gäller alla serier där domartillsättning sker med distriktsutbildade domare.

 • Div. 2 Dam - Div. 4 Dam samt F16 Dam
 • Div. 4 Herr - Div. 6 Herr samt Utv. A-B Herr
 • Junior P18 Herr, P16

Så här gör ni när föreningen ska göra en matchändring!

 1. Kontakta motståndare och kom överens om ny dag och tid.
 2. Kontrollera så ni har bokad anläggning till ny dag och tid. Gäller framför allt ni som spelar på kommunägda anläggningar.
 3. Fullständigt ifylld matchändringsförfrågan skickas till SmFF:s kansli. Webblankett eller pappersblankett ska användas.
 4. Alla matchändringar från 1 maj har en avgift på 100 kr. Om matchändring sker mindre än 10 dagar innan utsatt speldag görs matchändringen mot en administrativ avgift på 500:-.

  Denna kostnad faktureras föreningen som orsakar ändringen.
 5. Vid ändring av endast matchtid (samma dag) så kontaktas motståndare och tillsatt domare för godkännande. Sedan meddelas SmFF:s kansli om ändringen via webb- eller pappersblankett. Denna ändring är avgiftsfri.
 6. Godkända och genomförda matchändringar syns i spelprogrammet med rödmarkerade matchnummer och även i Föreningsrapporten Matchändringar
 7. Om matchändringen inte går att genomföra pga. domarbrist eller av annat skäl meddelas föreningarna och matchen ligger kvar på ursprungsdatum.

Kontakt - matchändringar

Här finns information runt matcharrangemangen 2023. 

SmFF har beslutat att ha kvar möjlighet till utlåning av amatör med dubbel bosättning. Det är upp till varje förening att ta reda på om den samarbetande föreningens distrikt godkänner dessa avtal och hur detta distrikt handlägger frågan.

Observera att detta låneavtal endast gäller i seriespel och ev. kvalspel i fotboll, inte i cupspel (ex. Toyota Cup). Avtalet gäller heller inte i Futsal eller Beach Soccer.

Betalning till SmFF görs till bg 697-4430. Skriv spelarens namn och personnummer som referens.

Handläggning SmFF

 1. Lånande förening inbetalar den administrativa avgiften om 250 kr till det distriktsförbund som utlånande förening tillhör och skickar, efter undertecknande av spelaren och moderföreningen, in ansökan till utlånande föreningens SDF (Distriktsförbund). I ansökan ska skäl för utlåning framgå.
 2. Efter det att den administrativa avgiften inbetalats till utlånande förenings SDF, bifaller eller avstyrker detta SDF ansökan till den lånande föreningens SDF.
 3. Den lånande föreningens SDF godkänner eller avslår ansökan med beaktande av utlånande förenings SDF:s utlåtande. Avslås ansökan ska skäl för detta uppges och ansökan returneras till den lånande föreningen. Godkänns ansökan ska spelklarhet omedelbart meddelas och de berörda parterna informeras om saken.
 4. Avtalet gäller bara säsongsvis och avslutas automatiskt 15 nov varje år. Till ny säsong måste ny ansökan göras.

I nedanstående dokument finns de avtal om "Föreningssamarbete i distriktsserier" enligt RB 2 Kap 7 §, som beviljats för 2023.

Pendlingsavtal 2023 beviljade avtal.pdf

Blankett pendlingsspelare.pdf

Träningsmatcher med domare före seriestart 2023.

Såväl vi som våra domare är måna om att få så kvalificerade träningsmatcher som möjligt före seriestart och vi hoppas ni delar vår uppfattning om att det är viktigt att alla kommer så bra förberedda som det går när väl seriespelet kommer igång.

Vi vill därför att ni ”listar” och skickar in era träningsmatcher för ert A-lag som ni kommer att spela på hemmaplan - senast den 24 januari (Övriga matcher för Utvecklingslag, Juniorlag herr samt Div. 4 Dam och F16 Dam – skickar ni till respektive domarklubb).

Tillsättningen av matcherna kommer att ske i FOGIS precis som i det vanliga seriespelet och matcherna för respektive förening kommer att ligga under kategorin – träningsmatcher damer 2023 och träningsmatcher herrar 2023.

Matcherna kommer placeras i den tävling/zon vilken är den samma som hemmalagets domarklubbstillhörighet dvs. Jönköping, Höglandet, Kalmar Njudung, Oskarshamn, Sv.Småland, Vimmerby, Västervik, Vä.Småland, Växjö.

Om tidsplanen håller (vilket vi hoppas och tror) kommer matcherna tillsättas
löpande och finnas tillgängliga i FOGIS fr.o.m. 1 februari.

Smålands FF använder elektronisk matchrapport i såväl träning som seriematcher damer och herrar.

Se till att uppdatera era spelartrupper i FOGIS så att ni kan använd er av den elektroniska matchrapporten redan under träningsmatcherna. Likaså att ni uppdaterar kontaktpersoner så rätt person finns under laginformationen.

Information Träningsmatcher 2023.pdf

Datumblad föreningar.pdf

Kontakt - träningsmatcher

Tilldelning av match- och träningstider
SmFF:s styrelse och Regionsförbunden i Småland har beslutat att från 2021 skall dam- respektive herrserie likställas och klassificeras enligt nedan, i förhållande till varandra, vid tilldelning av match- och träningstider.

 1. Damallsvenskan jämställs med Herrallsvenskan
 2. Elitettan damer jämställs med Superettan herrar
 3. Division 1 Dam jämställs med Division 1 Herr
 4. Division 2 Dam jämställs med Division 2 Herr
 5. Division 3 Dam jämställs med Division 3 Herr och Folksam U21-serien Herr
 6. Division 4 Dam jämställs med Division 4 Herr och P19- allsvenskan/Division 1, F19 Svenska Spel
 7. Division 5 Herr, P17-Allsvenskan/Division 1, SM F17 samt Utvecklingsserie A
 8. Division 6 Herr, Junior P17/18 och övriga utvecklingsserier samt B-/C- lag i damserierna.

All övrig serieverksamhet klassificeras lägre än kategori 8 (enligt ovan).

Med Dam respektive Herr ovan avses representationslag (A-lag).

Kontakt - tävlingsfotboll senior