Barn- och ungdomsdomare

Utbildningen för barn- och ungdomsdomare genomförs utifrån de nationella spelformerna.

Vi håller på att uppdatera årets utbildning med innehåll och information. Ber er avvakta med att registrera era tänkta utbildningar. Målsättningen är att vara klara i slutet på februari. 

Föreningar kan genomföra 3 mot 3-, 5 mot 5- och 7 mot 7-utbildningen på hemmaplan och gärna tillsammans med närliggande föreningar. Utbildningen är för deltagare både med och utan tidigare erfarenhet som föreningsdomare.

Efter genomförd utbildning kan deltagaren döma ungdomsmatcher upp till 12 år i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7.

Spelformen 3-3 är för de allra yngsta lirarna, de ska uppleva matchen som lekfull och rolig – här använder vi inte domare!

Det går bra att en ledare eller förälder tar matchledarrollen. Som matchledare i spel 3 mot 3 innebär din roll till stor del att undervisa spelarna och hela tiden förklara för dem vad som är rätt och fel och varför du blåser.

Spelformen 5-5 och 7-7 är för åldrarna 8-9 år och 10-12 år. Här är barnens behov och förutsättningar utgångspunkten för matchen!

En match med spel 5 mot 5 leds av en domare som har genomfört domarutbildning för barnfotboll. Rollen som domare innebär till stor del att undervisa spelarna och tillsammans med ledarna utbilda spelarna i reglerna och spelet.

Förutsättning

Värdföreningens ansvar

 • Väljer ut den/de personer i föreningen som ska hålla i utbildningen (5-5, 7-7) alternativt bokar ni in en som kan hjälpa till att genomföra utbildningen. Lista på klubbintruktörer i respektive domarklubb kommer inom kort.
 • Bestämmer ett datum som kursen ska hållas.

 • Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund. 

 • Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS.
  OBS: Viktigt att göra detta sju dagar innan utbildningen ska hållas!

 • Genomför utbildningen.

 • Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund.

Kansliets ansvar

 • Skapar en utbildning i FOGIS.

 • Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum.

 • Skickar ut kursmaterial till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS.
  Materialet som Smålands FF skickar ut är:
  • Spelformshäfte x antal deltagare
  • Regelbok + utbildnings PM 
  • Legitimationskort
  • Två styck signalkort
  • Regelfrågor + facit (en uppsättning)
  • Matchkort
 • Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista.

Kostnad

 • Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
 • Föreningen betalar ut arvode till instruktören (om den kommer från domarklubben)
 • Extra utbildningsmaterial beställer via SISU idrottsböcker

Intresseanmälan värdförening

 

Föreningar med seriespelande lag i 9 mot 9 och 11 mot 11 ska anmäla 2-3 personer/lag till domarutbildning.

 •   Utbildningen innehåller både teori och praktik
 •   Lokalt i respektive Zon via Smålands FF
 •   Anmälan via hemsida alternativt i FOGIS
 •   Kostnadsfri utbildning (inkl. spelregler för barn och ungdomsfotboll)
 •   Varje förening som har deltagare som genomfört utbildningen erhåller 2 st. Domartröjor.

Datum för dessa utbildningar kommer inom kort läggas upp på vår hemsida.

Kontaktperson