Barn- och ungdomsdomare

Utbildningen genomförs utifrån de nya nationella spelformerna. Föreningar kan genomföra 5 mot 5- och 7 mot 7-utbildningen på hemmaplan och då gärna tillsammans med närliggande föreningar. Utbildningen är för deltagare både med och utan tidigare erfarenhet som föreningsdomare. Efter genomförd utbildning kan deltagaren döma ungdomsmatcher upp till 12 år, 5 mot 5 och 7 mot 7.

Värdföreningen för Grundkurs barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5 och 7-7 

1 Väljer ut den/de personer i föreningen som ska hålla i utbildningen (3-3, 5-5, 7-7) alternativt bokar ni in en klubbinstruktör som kan hjälpa till att genomföra utbildningen

2  Bestämmer ett datum som kursen ska hållas

3  Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund. Fyll i formuläret nedan. 

5  Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS

6  Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)

9  Genomför utbildningen

10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund

Smålands Fotbollförbund

4  Skapar en utbildning i FOGIS

7  Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum

8  Skickar ut kursmaterial till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS

11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista

Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Övrigt utbildningsmaterial beställs via SISU idrottsböcker.

Kontaktperson