Sommarläger

Smålands FF sommarläger planeras att genomföras under 29 juli - 1 augusti för 13-16-åringar. Lägret kommer endast att genomföras om restriktionerna tillåter med tanke på Covid-19.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv.

Vi kommer att ta ett beslut den 30 april om lägret kan genomföras eller inte och det är först därefter som vi ev. öppnar anmälan till lägret. I samband med att anmälan öppnas kommer information om lägret att publiceras, vad gäller plats, kostnad och innehåll.

Uppdaterat 3/5-21 

Lägret, som samlar hundratals fotbollsspelare på flick- och pojksidan är inte möjligt att genomföra under den rådande coronapandemin. Beslutet grundar sig i att vi inte kan säkerställa arrangemanget med de riktlinjer och rekommendationer som finns i dagsläget och av hänseende till de omställningar som kan komma senare.