Utbildningsläger 5-6 match

Under utbildningsläger 1-4 utbildas och tränar spelare på olika teman utifrån SmFF arbetssätt och till hösten 2023 är det dags att fortsätta utbildningen för spelare födda 2009 genom att använda sig av arbetssättet i match. Dessa matchtillfällen heter Utbildningsläger 5-6 match.

Utbildningsläger 5 match

Under okt-nov kommer SmFF arrangera matcher internt i zonerna dit spelare födda 2009 anmäler sig fritt. Utbildningsläger 5 match är även början på en kartläggning av spelare inför nästa års aktiviteter då distriktslagsverksamhet påbörjas från det år spelaren fyller 15 år.

Mer information och anmälan kommer senare under året. 

Utbildningsläger 6 match 

Under jan/feb 2024 kommer matcher spelas mot annan zon och till dessa matcher kommer spelare kallas utifrån läger som genomförs under 2023.