Utbildningsläger

Mellan 13-15-årsålder har SmFF fem Utbildningsläger. Till utbildningslägren är det fri anmälan med undantag för utbildningsläger 5 dit det görs en selektering.

Selekteringen till utbildningsläger 5 sker med en kartläggning på spelare från utbildningsläger 3-4, tematräningar, lagbesök samt sommar- och vinterläger. Utbildningsläger 1-4 arrangeras i våra åtta zoner med hjälp av värdföreningar.

Nytt för 2021 är att vi under utbildningsläger 1-4 erbjuder utbildning för både spelare och ledare, teoretiskt och praktiskt. Ledarutbildningen är kostnadsfri och är framförallt för föreningsledare till spelare som deltar på lägret, begränsat antal platser/zon.

Ledarutbildningen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare och hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar.

Utbildningsläger 1-4 är endagsarsläger och utbildningsläger 5 är tvådagarsläger. Utbildningsdagarna innehåller förmiddagspass, lunch/teori och eftermiddagspass. Utbildningsläger 1-5 medför en viss kostnad för spelaren.

Klicka här för att se zonindelningen (PDF)

Utbildningsläger 1: 22 maj (flick) och 23 maj (pojk) - inställt pga corona
Utbildningsläger 2: 28 augusti (flick) och 29 augusti (pojk)

Utbildningsläger arrangeras i våra åtta zoner och innehåller ledar- och spelarutbildning. Läger 1-2 är två träningsdagar och de första spelarutbildningslägren inom Smålands Fotbollförbund.

Kostnad: 300 kr/deltagare. I deltagaravgiften ingår mat och fotbollsinstruktion.
SmFF fakturerar föreningen i efterhand, föreningen och deltagaren bestämmer vem som sedan ska stå för kostanderna. Ledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan görs för spelare och ledare i separata anmälningsformulär, anmäl dig till det läger som du vill delta på utifrån den zon som din förening tillhör. 

Viktigt att anmälan görs innan sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag är en månad innan lägerstart för både spelare och ledare.

OBS! Ingen automatiskt anmälan gör mellan de olika lägren utan man måste anmäla sig till varje enskilt tillfälle.

En kallelse med mer information om plats, tider och upplägg skickas ut till anmälda deltagare ca 2 veckor innan lägerstart.

 

Utbildningsläger 3: 5 juni (flick) och 6 juni (pojk) - inställt pga corona
Utbildningsläger 4: 11 september (flick) och 12 september (pojk)

Utbildningsläger arrangeras i våra åtta zoner och innehåller ledar- och spelarutbildning. Läger 3-4 är två träningsdagar.

Kostnaden är 300:-/tillfälle för spelare. I deltagaravgiften ingår mat och fotbollsinstruktion. SmFF fakturerar föreningen i efterhand, föreningen och deltagaren bestämmer vem som sedan ska stå för kostanderna. Ledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan görs för spelare och ledare i separata anmälningsformulär, anmäl dig till det läger som du vill delta på utifrån den zon som din förening tillhör. 

Viktigt att anmälan görs innan sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag är en månad innan lägerstart för både spelare och ledare.

OBS! Ingen automatiskt anmälan gör mellan de olika lägren utan man måste anmäla sig till varje enskilt tillfälle.

En kallelse med mer information om plats, tider och upplägg skickas ut till anmälda deltagare ca 2 veckor innan lägerstart.

Kontakt Utbildningsläger