Utbildningsläger 1-4

SmFF arrangerar fyra utbildningsläger för 13-14-åringar. Utbildningslägren är öppna läger och arrangeras i våra zoner med hjälp av värdföreningar.

Under utbildningsläger 1-4 erbjuder vi utbildning för både spelare och ledare, teoretiskt och praktiskt. 

Spelarutbildning

 • Utbildningsläger 1-4 är endagarsläger och innehåller teori, två praktikpass, lunch och mellanmål.
 • Utbildningsläger 1-4 medför en viss kostnad för spelaren.

Ledarutbildning

 • Ledarutbildningen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare och hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar.
 • Ledarutbildningen är kostnadsfri och är framförallt för föreningsledare till spelare som deltar på lägret. 
 • Ledarutbildningen är uppbyggd i tre delar:
  • En digital del under ca 1h några dagar innan lägerstart. I slutet får ledaren en uppgift att genomföra på plats under lägret.
  • Om ledaren väljer att göra uppgiften på plats kommer ledaren ha möjlighet att diskutera sin uppgift med fotbollsutvecklare under lägret.
  • Efter lägret kan ledaren boka in ett lagbesök där en fotbollsutvecklare kommer ut och följer upp hur ledaren arbetar med lärandemetoder/arbetsmodellen.

Läger 1-2 är två träningsdagar och de första spelarutbildningslägren inom Smålands Fotbollförbund.

Lägerdatum

 • Utbildningsläger 1-2 flick: 21 maj och 27 augusti
 • Utbildningsläger 1-2 pojk: 22 maj och 28 augusti
 • Digital ledarutbildning - 18 maj och 24 augusti 

Kostnad

 • 300 kr/deltagare.
 • I deltagaravgiften ingår mat och fotbollsinstruktion. SmFF fakturerar föreningen i efterhand, föreningen och deltagaren bestämmer vem som sedan ska stå för kostanderna.
 • Ledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

 • Anmälan görs för spelare och ledare i separata anmälningsformulär.
 • Sista anmälningsdag är en månad innan lägerstart.
 • Ingen automatiskt anmälan görs mellan de olika lägren utan man måste anmäla sig till varje enskilt tillfälle.

Efter sista anmälningsdag

 1. Efter sista anmälningsdag delas spelare in i zonerna.
 2. Vi strävar efter att arrangera ett läger i varje zon.
 3. Du ser vilken zon din förening tillhör i zonindelningen längst ner på sidan. 
 4. Två veckor innan lägerstart skickas en kallelse ut till dig med information om plats, tid och innehåll på lägret. 

 

Läger 3-4 är två träningsdagar.

Lägerdatum

 • Utbildningsläger 3-4 flick: 11 juni och 10 september
 • Utbildningsläger 3-4 pojk: 12 juni och 11 september
 • Digital ledarutbildning - 7 juni och 7 september

Kostnad

 • 300 kr/deltagare.
 • I deltagaravgiften ingår mat och fotbollsinstruktion. SmFF fakturerar föreningen i efterhand, föreningen och deltagaren bestämmer vem som sedan ska stå för kostanderna.
 • Ledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

 • Anmälan görs för spelare och ledare i separata anmälningsformulär.
 • Sista anmälningsdag är en månad innan lägerstart.
 • Ingen automatiskt anmälan görs mellan de olika lägren utan man måste anmäla sig till varje enskilt tillfälle.

Efter sista anmälningsdag

 1. Efter sista anmälningsdag delas spelare in i zonerna.
 2. Vi strävar efter att arrangera ett läger i varje zon.
 3. Du ser vilken zon din förening tillhör i zonindelningen längst ner på sidan. 
 4. Två veckor innan lägerstart skickas en kallelse ut till dig med information om plats, tid och innehåll på lägret. 

Kontakt Utbildningsläger