Målvaktstränarutbildning

Din insats som tränare betyder mycket för svensk fotboll. Målvakter har andra delar att fokusera på i spelet än utespelare. Därför behövs det fotbollstränare med specialistkompetens för att motivera, stimulera och utveckla målvaktsspelet.

SvFF:s Målvaktstränarutbildning har sedan 2014 genomgått en omfattande omarbetning. Från och med 2017 består den målvaktstränarutbildningen av fyra steg. Målvaktstränarutbildning C är den första utbildningen som riktar sig mot barn och ungdomar till Målvaktstränarutbildning UEFA Mv A som vänder sig till juniorer och seniorer på elitnivå.

  • Tränarutbildning Mv C
  • Tränarutbildning Mv B
  • Tränarutbildning UEFA B Mv
  • Tränarutbildning UEFA Mv A

Utbildningarna består av gemensamma sammankomster, kursmoduler – där teori varvas med praktiska uppgifter – samt webbaserade uppgifter som finns på respektive utbildnings webbplats.

Smålands FF arrangerar följande kurser: 

Förkunskaper

Målvaktstränarutbildning C: inga krav

Målvaktstränarutbildning C kortkurs: Tränarutbildning C

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 7 mot 7.

Omfattning

Målvaktstränarutbildning C: Förförståelse (2 tim) - Modul 1 (8 tim)

Målvaktstränarutbildning C kortkurs: Förförståelse (2 tim) - Modul 1 (4 tim)

Innehåll

Som deltagare till tränarutbildning Mv C får du en förståelse bland annat inom områdena målvakten en del av spelet, organisation av målvaktsträning i olika åldrar, barn och ungdomars utveckling. Hemuppgifterna som du får innan utbildningen skapar en förförståelse inom utvalda områden som kommer att tas upp under utbildningen.

Mer information om upplägg och innehåll finns här:

Arrangör

Målvaktstränarutbildning C och Målvaktstränarutbildning C kortkurs genomförs på hemmaplan i föreningarna.

Förkunskaper

Tränarutbildning Mv C eller ”gamla” Mv bas 1.

Målgrupp

Ungdom- och seniorstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11.

Omfattning

Kursmodul 1 (8 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Kursmodul 2 (8 tim)

Innehåll

Tränarutbildning Mv B är en fortsättning på Tränarutbildning Mv C för tränare som väljer att specialiceras sig som målvaktstränare. Tränarutbildning Mv B behandlar spelformen 11 mot 11 (från och med 15 år). Som deltagare till Tränarutbildning Mv B får du en förståelse bland annat inom områdena beskrivning av spelet, målvaktens anfalls- och försvarsspel, målvaktsfys, matchanalys av målvaktsspelet. Hemuppgifterna förstärker bland annat områden som behandlades under kursmodul 1.

Mer information om upplägg och innehåll finns här:

Kontakt - Målvaktstränarutbildningar