Tränarutbildning futsal

Din insats som tränare betyder mycket för svensk futsal. Futsal växer så det knakar, inte bara i Sverige utan också internationellt. I och med det ökade intresset ökar också efterfrågan på kompetenta tränare. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt intresse.

Tränarutbildning futsal introducerades hösten 2019 och är den första utbildningen som vänder sig direkt till tränare verksamma inom futsal. För behörighet till tränarutbildning futsal krävs att du som tränare gått kursen SvFF D.

Som deltagare får du under utbildningen en introduktion och en grundläggande förståelse om

 • riktlinjerna för svensk barn- och ungdomsfotboll
 • spelet
 • spelformer
 • ledarskap
 • fysisk träning.

Mellan två kursmoduler ska du även göra några hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag. Under kursmodul 2 kommer du att få reflektera kring hemuppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i samma ålder som du själv arbetar med.

Mer information om utbildningens upplägg och innehåll:

Efter den här utbildningen kan du välja följande vägar:

 • UEFA C (inom basprogrammet fotboll)
 • Tränarutbildning Futsal C (inom basprogram Futsal)
 • Målvaktstränarutbildning MVD och/eller MVC (inom specialistprogram MV)

Notering: Tidigare hette den här utbildningen Tränarutbildning C.

Förkunskaper

 • Inga formella förkunskaper krävs för att gå SvFF D.

Målgrupp

 • Tränare och ledare på alla nivåer.
 • Spelarutbildningsplanen rekommenderar denna utbildningen från och med spelform 3 mot 3.

Omfattning

 • Kursmodul 1 (8 timmar)
 • Hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 2 (8 timmar)

Arrangör

Tränarutbildning SvFF D genomförs på hemmaplan i föreningarna.

Förkunskaper

Tränarutbildning C/SvFF D

Målgrupp

Från 13 år.

Omfattning

Modul 1 (8 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Modul 2 (8 tim)

Innehåll

Tränarutbildning futsal är den första utbildningen hos SvFF som specifikt riktar in sig på futsal. Utbildningen bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C/SvFF D och riktar sig mot tränare för spelare från 13 år. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, futsalens ledarskap och futsalfys. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och du lär dig att anpassa utbildningsmaterialet efter dina förutsättningar.

Mer information om utbildningens upplägg och innehåll:

Arrangör

Tränarutbildning futsal arrangeras centralt i distriktet. 

Kontaktperson