Tränarutbildning futsal

Din insats som tränare betyder mycket för svensk futsal. Futsal växer så det knakar, inte bara i Sverige utan också internationellt. I och med det ökade intresset ökar också efterfrågan på kompetenta tränare. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt intresse.

Tränarutbildning futsal introducerades hösten 2019 och är den första utbildningen som vänder sig direkt till tränare verksamma inom futsal. För behörighet till tränarutbildning futsal krävs att du som tränare gått kursen tränarutbildning C.

Här publicerar vi nya tränarutbildningar i futsal så snart datum är bokat.

Kontakt tränarutbildning futsal