Tränarutbildning fotboll

Din insats som tränare betyder mycket för svensk fotboll. Tiotusentals barn, ungdomar och vuxna tränar, spelar och kämpar på våra planer runt om i landet – varje dag. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Följande kurser genomförs i föreningsmiljö:

 • Tränarutbildning SvFF D
 • Målvaktstränarutbildning D

Följande kurser genomförs centralt

 • UEFA C
 • UEFA B
 • Målvaktstränarutbildning C
 • Tränarutbildning Futsal

Som deltagare får du under utbildningen en introduktion och en grundläggande förståelse om

 • riktlinjerna för svensk barn- och ungdomsfotboll
 • spelet
 • spelformer
 • ledarskap
 • fysisk träning.

Mellan två kursmoduler ska du även göra några hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag. Under kursmodul 2 kommer du att få reflektera kring hemuppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i samma ålder som du själv arbetar med.

Mer information om utbildningens upplägg och innehåll:

Efter den här utbildningen kan du välja följande vägar:

 • UEFA C (inom basprogrammet fotboll)
 • Tränarutbildning Futsal C (inom basprogram Futsal)
 • Målvaktstränarutbildning MVD och/eller MVC (inom specialistprogram MV)

Notering: Tidigare hette den här utbildningen Tränarutbildning C.

Förkunskaper

 • Inga formella förkunskaper krävs för att gå SvFF D.

Målgrupp

 • Tränare och ledare på alla nivåer.
 • Spelarutbildningsplanen rekommenderar denna utbildningen från och med spelform 3 mot 3.

Omfattning

 • Kursmodul 1 (8 timmar)
 • Hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 2 (8 timmar)

Arrangör

Tränarutbildning SvFF D genomförs på hemmaplan i föreningarna.

Som deltagare får du en helhetsbild av spelet fotboll samt fördjupad förståelse inom områdena

 • spelet
 • fotbollens ledarskap
 • fotbollsfys
 • fotbollsaktionens utförande
 • matchen.

Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag. Mikrogruppsträffar länkar ihop utbildningens teoretiska delar med din egen verklighet och ditt arbete med ditt lag. Via ett digitalt klassrum skapas reflektion och insikt, du får värdefull feedback på det du tar fram i ditt klassrum.

Mer information om upplägg och innehåll:

Nästa steg

Efter den här utbildningen kan du välja följande vägar

 • UEFA B (inom basprogrammet fotboll)
 • Tränarutbildning Futsal C (inom basprogram Futsal)
 • Målvaktstränarutbildning C (inom specialistprogram MV)

Notering: Tidigare hette den här utbildningen Tränarutbildning B Ungdom. För att erhålla en UEFA C-licens och därmed kunna söka vidare behöver du som tidigare gått B Ungdom genomföra en kort uppgraderingskurs – som är en digital utbildning.

Följ länken nedan för att veta hur du uppgraderar Tränarutbildning B Ungdom till en UEFA C-licens.

Förkunskaper

 • Tränarutbildning C eller Tränarutbildning SvFF D.

Målgrupp

 • Barn- och ungdomstränare samt blivande seniortränare.
 • Spelarutbildningsplanen rekommenderar denna utbildning från och med spelform 7 mot 7.

Omfattning

 • Förförståelse – eget digitalt arbete (1 timme)
 • Kursmodul 1 (16 timmar)
 • Kursmodul 2 (4 timmar)
 • Hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 3 (16 timmar)

Arrangör

UEFA C arrangeras av Smålands FF på olika platser i Småland.

Innehållet i Tränarutbildning UEFA B speglar den kompetens som en modern tränare bör ha för att leda utvecklingen av sitt lag och spelare inom ämnesområdena:

 • spelet
 • spelsystem
 • fotbollens ledarskap
 • fotbollspsykologi
 • fotbollsfys
 • organisation och planering
 • fotbollsanalys
 • målvaktsspel

Att coacha sitt lag i match har en central roll i kursen. Med analysen från matchen planerar kursdeltagaren, med fokus på det egna laget, den kommande veckan mot nästa match.

Flera kursmoduler har både teoretiska och praktiska inslag.

Mikrogruppsträffar och hemuppgifter i det digitala klassrummet länkar ihop utbildningens teoretiska delar till din verklighet och arbetet med ditt lag. Samtliga hemuppgifter dokumenteras och redovisas i kursens digitala klassrum. Ditt engagemang i det digitala klassrummet skapar reflektion och insikt, du får även värdefull feedback från tränarutbildarna. Hemuppgifterna är centrala för genomförandet av kommande modul och för att du ska få praktisk nytta av utbildningen i din vardag.

Mer information om upplägg och innehåll:

Efter den här utbildningen kan du välja följande vägar:

 • Licensfortbildning UEFA B
 • UEFA A (med ett års praktik efter UEFA B)
 • UEFA Youth B
 • UEFA MV A
 • SvFF Fotbollsanalys
 • SvFF Fotbollsfys

Förkunskaper

UEFA C-licens, Tränarutbildning B Ungdom med uppgraderingskurs till UEFA C samt ett års praktik.

Målgrupp

Tränare i våra distrikts- och förbundsserier.

Omfattning

 • Förförståelse (2–3 timmar)
 • Kursmodul 1 (16 timmar)
 • Mikrogrupp och hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 2 (16 timmar)
 • Mikrogrupp och hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 3 (16 timmar)
 • Mikrogrupp och hemuppgifter (8 timmar)
 • Kursmodul 4 (16 timmar)
 • Kursmodul 5 (4 timmar)

Arrangör

Arrangeras centralt i distriktet. 

I enlighet med UEFA Coaching Convention vilken reglerar tränarutbildningen i UEFA:s medlemsländer genomför SvFF varje år licensfortbildning för tränare med UEFA-licens.

Omfattning

För att erhålla ny licens måste tränaren inom loppet av tre år genomgå av UEFA och SvFF godkänd fortbildning om minst 16 timmar. Licensen gäller i tre år och måste uppgraderas innan slutdatum för att fortsätta vara giltig. Du kan efter din licens löpt ut genomföra licensfortbildning och erhålla en ny licens.

Licensfortbildningarna genomförs digitalt under en begränsad fortbildningsperiod (i regel en kalendermånad) genom att deltagarna tar del av föreläsningar, paneldiskussioner m.m. Examinationen sker genom att redovisa individuella arbetsuppgifter.

Behörighet för deltagande

Diplom från någon eller flera av dessa tränarutbildningar:

 • UEFA B
 • UEFA A
 • UEFA MV A
 • UEFA Elite Youth A
 • UEFA PRO

När en deltagare fullföljer någon av ovanstående grundutbildningar med godkänt resultat får man automatiskt en tränarlicens samtidigt som kursdiplomet. Licensen är digital och levereras via appen Cardskipper i tränarens mobiltelefon.

Diplom vs Licens

Observera skillnaden mellan att ha ett utbildningsdiplom och en gällande licens; utbildningsdiplomet är endast ett utbildningsbevis och ingen licenshandling, medan licensen omfattas av ovan angivna regler.

Motivet för att införa licenser är dels att UEFA kräver att varje nationsförbund har ett uppdaterat licensregister över tränare som genomgått de aktuella utbildningarna, dels att en gällande licens är ett bevis på att en tränare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling.

Målgrupp

Alla tränare med UEFA-licens enligt ovan.

Innehåll

Fortbildningen innehåller uppdateringar inom delområdena:

 • Spelet
 • Fotbollspsykologi
 • Fotbollsfys
 • Fotbollsanalys
 • Specialisering inom UEFA Mv A och UEFA Elite Youth A

Ekonomi

Utbildningsavgiften är 2 000 kr och inkluderar utbildningskostnader och utfärdande av licens efter genomförd och godkänd fortbildning.  Anmälan är bindande och utbildningsavgiften är ej återbetalningsbar.

När din licens upphör kommer du att få en inbjudan om att förnya din licens. 

Frågor om licensfortbildning kan ställas via e-post till licensfortbildning@svenskfotboll.se

SvFF arrangerar ett antal utbildningar centralt. 

Kontakt tränarutbildning