Fotbollsutvecklare i din förening

Nu kan din förening ansöka om en egen fotbollsutvecklare i föreningen som hjälper och coachar ledarna att följa föreningens spelarutbildningsplan.

Målet med den här satsningen är att Smålands FF tillsammans med föreningen hjälper föreningsledare med hjälp av en fotbollsutvecklare som kan utbilda fler ledare, spelare och föräldrar i:

 • SvFFs tränarutbildning
 • Spelarutbildningsplanen
 • Fotbollens Spela, Lek och Lär
 • Spelformsutbildning
 • Utbilda ledare i Fotbollsskolan – lira blågult.

Fotbollsutvecklaren, som ni själva utser, arbetar endast i er förening. Uppdragen subventioneras av Projektstöd IF.

Rollen innebär:

 • Arrangera Tränarutbildning SvFF D (minst en/år) för föreningens ledare samt bjuda in andra föreningars tränare till utbildningen
 • Utbilda föreningens ledare i de nationella spelformerna, föreningens spelarutbildningsplan, fotbollens spela, lek och lär samt utbildning för ledare i Fotbollsskolan – Lira blågult.
 • I teori och praktik förmedla SvFFs budskap kring tränar- och spelarutbildning
 • Andra typer av utbildningsinsatser som ni ser behov av (måste godkännas av förbundet)
 • SvFF har även tagit fram guider och en arbetsbeskrivning som hjälp för hur fotbollsutvecklaren kan arbeta i föreningen:

Fotbollsutvecklaren och föreningen startar med att göra en verksamhetsplan och självskattning kring vilka utbildningsbehov som finns hos föreningen, gärna tillsammans med föreningens RF-Sisukonsulent. Därefter skickas planen in till kansliet för godkännande.

Kriterier för fotbollsutvecklaren:

 • Utbildningsnivå minst SvFF D
 • Ansvarstagande och kommunikativ
 • Ha god kännedom om barn- och ungdomsfotboll

Fotbollsutvecklaren får utöver material till uppdragen även utbildning i:

 • Handledarutbildning Tränarutbildning SvFF D
 • Fotbollsutvecklarutbildningen

Är det här något för er?

Ansök genom att maila följande till ellen.strand@svenskfotboll.se

 • Föreningsnamn
 • Ansvarig kontaktperson i föreningen
 • Kontaktpersonens mail och mobilnummer
 • Föreslagen fotbollsutvecklare
 • Utbildningsnivå fotbollsutvecklaren
 • Fotbollsutvecklarens mail och mobilnummer

Vi tar därefter en kontakt med er för att hjälpa er igång.

Frågor om uppdraget: