Utbildning i föreningsmiljö

En guide till hur ni arrangerar utbildningar i föreningsmiljön.

Förutsättningar

Planering

 • Boka in datumet för utbildningen med FU senast två månader innan utbildningens start. Anledning:
  • Värdföreningen har 16 platser till utbildningen, övriga platser är fria för anmälan så utbildningar kommer marknadsföra för övriga föreningar i zonen.
  • Minimum om 18 deltagare för att utbildningen ska bli av.
  • Utbildningar som inte bokas in i tid är inte sanktionerade och därmed får föreningen inget projektstöd för utbildningen. Deltagarna blir däremot godkända ändå.
  • Se till att sprida inbjudan med länk till anmälan till alla tränare i föreningen.

Lokaler

 • Teorisal (klubbstuga) med plats för samtliga deltagare. Tillgång till projektor och wifi. Teorisalen kan med fördel kombineras med matsal.
 • Matsal eller annan lokal att äta i med plats för samtliga spelare och ledare. Matsalen kan med fördel kombineras med teorisalen.
 • För rekommenderad planyta och målstorlekar se: 

Material

 • Projektor, wifi och högtalare i teorisal.
 • Önskvärt att det finns en taktiktavla/blädderblock.
 • Fotbollsmaterial

Ansvar

Kansliet

Projektledaren från SmFF är ytterst ansvarig för arbetet med aktiviteten i samarbete med SmFF:s utbildare och värdföreningen.

Projektledarens uppgifter

 • Ytterst ansvarig för förberedelser och genomförande av utbildningen
 • Öppnar anmälningslänk via hemsidan för samtliga deltagare
 • Beställer kursmaterial till utbildningen samt fakturerar deltagaravgiften
 • Tillsättning av SmFF:s utbildare
 • Utskick av kallelser till berörda deltagare och föreningar
 • Utskick av deltagarlistor och program till värdföreningen
 • Stödjer och följer upp arbetet tillsammans med FU och värdföreningen

Värdföreningens uppgifter

 • Kontaktperson med SmFF:s utbildare
 • Ansvarar för att anmäla sina egna deltagare (kansliet öppnar anmälan via hemsidan för övriga)
 • Bokar följande:
  • Träningsplaner (stäm av med FU hur många planer som behövs).
  • Teorilokal/klubbstuga (Projektor, wifi, högtalare och taktiktavla/blädderblock)
 • Matsal eller annan lokal att äta i
 • Omklädningsrum
 • Ordnar samtliga måltider utifrån programmet
 • Efter genomförd aktivitet betalar föreningen ut arvode samt reseersättning till SmFF:s utbildare. Utbetalningen ska ske ni inom 30 dagar. Informera utbildaren om när arvodet betalas ut när uppdragsspecifikationen lämnas in.
 • Efter genomförd aktivitet söker föreningen pengar från Smålands FF:s Projektstöd för att täcka kostnaderna för FU:s arvode och resa. ​Vid Tränarutbildning SvFF D och SvFF Mv D kan föreningen även söka pengar för lokal, fika och lunch.
  • Maxbelopp är 350 kr/deltagare/dag (lokal + fika och lunch).
 • Ansökan i projektstöd ska skickas in från föreningen inom 30 dagar för att garanteras utlägg för kursen. 
 • Vid kontakten med SmFF:s utbildare bestämmer ni datum som aktiviteten ska genomföras. SmFF:s utbildare informerar vad föreningens ansvar är inför, under och efter aktiviteten.
 • Sprid information/inbjudan om aktiviteten i föreningen, bjud in ledare till aktiviteterna som ni bestämmer er för att genomföra.
 • Boka in det som behövs för genomförandet av utbildningen, det kan tex vara:
  • teorilokal (klubbstugan)
  • fotbollsplan
  • fotbollsmaterial (bollar, konor, västar)
  • övningstrupp (rek. ålder 10-12 år och 16 utespelare + 2 målvakter)
  • fika/lunch
   • max 350 kr kan täckas för lokal + fika och lunch i projektstöd
 • Ha en person som är ansvarig och tillgänglig under aktiviteten (kan med fördel delta)
 • Ta emot SmFF:s utbildare och informera/visa runt på anläggningen.
 • Ordna måltider utifrån programmet.
 • Efter genomförd aktivitet betalar föreningen ut arvode samt reseersättning till SmFF:s utbildare. Utbetalningen ska ske ni inom 30 dagar. Informera utbildaren om när arvodet betalas ut när uppdragsspecifikationen lämnas in.
 • Efter genomförd aktivitet söker föreningen pengar från Smålands FF:s Projektstöd för att täcka kostnaderna för FU:s arvode och resa. ​Vid Tränarutbildning SvFF D och SvFF Mv D kan föreningen även söka pengar för lokal, fika och lunch.
  • Maxbelopp är 350 kr/deltagare/dag (lokal + fika och lunch).
 • Ansökan i projektstöd ska skickas in från föreningen inom 30 dagar för att garanteras utlägg för kursen. 

Klicka här för mer information om hur föreningen söker projektstöd via IdrottOnline.

Kontakt - Projektstöd IF

Kontaktperson